Dokumenty do pobrania

Statut szkoły POBIERZ
Program Wychowawczo - Profilaktyczny POBIERZ
Plan pracy szkoły 2017/2018 POBIERZ


Przedmiotowe systemy ocenianaia POBIERZ

PROCEDURY W SZKOLE
Procedury zachowania bezpieczeństwa POBIERZ
Zwalnianie z wychowania fiz. POBIERZ
Regulamin wycieczek szkolnych POBIERZ

Zarządzenie w sprawie boiska szkolnego POBIERZ
Regulamin Boiska Szkolnego POBIERZ

Zarządzenie o wydawaniu duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa POBIERZ
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa POBIERZ
Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolanej i świadectw POBIERZ

Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych POBIERZ