Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl

Sprawdź jak
pracujemy

UWAGA!

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNRGO
ZOBACZ

Prosimy klasy IV SP i I GIM o zabranie tornistrów
będą rozdawane podręczniki

Plany lekcji na rok 2015/2016
w zakładce DLA UCZNIA/ PLANY